Greenfee gæster

Kære Greenfee gæster

Der er åbent for spil på banerne, dog skal retningslinjerne for spil på banen følges – se nedenfor.  Der kan bookes tid som vanligt, dog skal der betales ved bestilling, da klubhuset og dermed foyeren p.t. er lukket for adgang.  Der er pt. en enhedspris kr. 240 for 18-hulsbanen og kr. 120 på 9-hulsbanen.  Har man et introkort fra DGU eller lignende skal man bestille via sekretariatet, enten via mail på sek@odsherredgolf.dk eller tlf. 59302076. Der er åbent for telefoniske henvendelser mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 9-13.

Trænings arealet kan anvendes i begrænset omfang fra 21/4, – se aktuel skiltning på anlægget – der må max. være 10 personer på driving range. De første 4 måtter mod 1. hul er forbeholdt træning, så disse kan kun anvendes såfremt, der ikke er fællestræning eller enkelt lektioner igang.

Odsherred Golfklubs regler for spil på banen med restriktioner (Corona smitte situationen)

Ophold på klubbens område for personer uden planer om spil eller træning er ikke tilladt.

 • Privat spil kan foregå i op til fire-bolde. Afstand på mindst ti minutter mellem bolde.
 • Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med faste spillemakkere
 • Medlemmer og greenfeegæster kan spille. Der anbefales separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande
 • Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 • Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid i forbindelse med spil. Spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil
 • Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres
 • Hullet er tilpasset, så bolden kan fjernes uden berøring af flag, hulkop eller hulkant.
 • Banemateriel er fjernet – og hvis ikke, må det ikke berøres. (f.eks. river, boldvaskere og trolleys)
  BEMÆRK: Da der ikke er river i bunkers, så bedes man efter evt. bunkerslag – på bedste vis glatte ud efter sig med sine sko.
 • Der kan pt. ikke lejes golfbiler
 • Vandhaner på banen er lukket
 • Affaldsspande og lignende må ikke anvendes – tag dit affald med hjem
 • Klubben iagttager spillernes adfærd på banen og påtaler, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.

 

Andre praktiske bemærkninger

Klubhus, sekretariat og indendørs faciliteter er lukket. Højest én person i bagrum ad gangen

Toilettet på banen og handicaptoilettet ved klubhuset kan anvendes. De rengøres 2 gange om dagen og man er velkommen til at anvende de rengøringsmidler der er sat frem.

Borde og bænke omkring klubhus  og på banen ikke anvendes.

Bekræft på Golfbox app på jeres telefon og anvend også scorekort herfra eller på GLFR

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email