Bagrummene er ryddet

 

Ryddede bagrum

 

 

 

 

 

 

 

Som annonceret hen over starten af året, blev bag-rummene ryddet op på klubbens arbejdsdag 11/4-15.

Alt udstyr, der ikke var låst inde i et bagskab, og ikke var påført tydeligt navn og medlemsnummer, er derfor blevet fjernet.

Indtil den 13. juli 2015 vil det indsamlede udstyr blive opmagasineret, herefter bliver det kasseret. Hvis du mangler noget udstyr, og mistænker, at det er blevet ryddet op, skal du rette henvendelse til sekretariatet.

Vi håber, I alle vil sætte pris på det store arbejde, de frivillige har ydet både i bagrummene og i resten af klubben på arbejdsdag 2015.

Med venlig hilsen

Odsherred Golfklub

Print Friendly, PDF & Email