Efterårsnyt fra banen

Christian og coFinn

Efteråret er over os, og dermed også en del arbejde på banen, der skal udføres inden vinter. Vejret har været med os, så derfor er vi nået langt med opgaverne allerede.
Greens er blevet vertikalskåret-priklet-eftersået og topdresset. Greens vil være åbne for spil, så længe greenkeeperen vurderer det er forsvarligt. Vi vil, som vi plejer, have flag både på greens og vintergreens. Ved rimfrost, skal der altid spilles til vintergreens. Der vil normalt være skiltet ved 1.tee, angående greens, (men da greenkeeperen sover længe om vinteren), kan der være morgener, hvor der ikke er skiltet. Men er man i tvivl om der er rimfrost, spiller man altid til vintergreen. Sidste vinter havde vi også store problemer med nedslagsmærker, der ikke blev rettet op, det skal meget gerne blive bedre i år. Hvis det ikke bliver bedre, bør vi nok overveje at lukke greens helt om vinteren.
Indspilsgreen og puttingreen vil senere blive helt lukket for spil.
Teesteder vil løbende blive lukket, efterhånden som sliddet på dem bliver for stort. Der vil blive etableret vintertee.

Fairways er blevet dybdeluftet, og der er indført lejeforbedring på alle kortklippede arealer. Der kan i perioder, især ved frost/tø, blive påbud om at spille fra fairwaymåtte/divot.
Disse kan købes i sekretariatet.

På træningsbanen vil de sidste gamle måtter, blive udskiftet med nye.
Boldautomaten vil være åben, så længe det er muligt at samle bolde med traktoren. Derefter vil det være muligt, ved selvsamling af bolde, at benytte drivingrange.

Benyttelse af golfbiler, vil være muligt så længe vejret tillader det.

Fra uge 43 og frem til jul, vil der blive arbejdet med bunkers på 18 hullers banen.
Alle bunkers vil få rettet kanter og tilpasset mængden af sand. Der kan ved dette arbejde, være vintergreen på enkelte huller. Det vil være skiltet ved 1. tee. Vejret kan selvfølgelig gøre, at vi må stoppe arbejdet med bunkers, men så er der meget bevoksning, der trænger til en kraftig beskæring. Vi skal også have genetableret den lille sø på 11. hul og foretaget en oprensning af søen og renovering af broen på 6. hul.

Til sidst den sædvanlige opfordring: At alle der har mulighed for det, benytter bærebag i vinterperioden og man respekterer de afspærringer der er for at beskytte banen.

Greenkeeperne vil gerne sige tak for denne sæson, og håber det bliver vejr til mange golfrunder i den friske vinterluft

Med venlig hilsen
Finn Thuesen, Chefgreenkeeper

Print Friendly, PDF & Email