Ejler er blevet æresmedlem

Ejler Christiansen, Stårup, kendt som tidligere aktiv i det lokalpolitiske liv, har også haft tid til at være aktiv i Odsherred Golfklub, hvor han stort set har været medlem siden klubbens start, dog afbrudt af enkelte perioder, hvor han koncentrerede sig om arbejdet som direktør i den daværende Højby Sparekasse.

Odsherred Golfklubs formand Preben Breilø overrækker æresmedlemsskabet til tidligere formand Ejler Christiansen

I sit langvarige medlemskab af golfklubben har han i 24 år bestridt mange forskellige poster. Han har vekslende været klubbens kasserer, sekretær, næstformand og til sidst 4½ år som formand i perioden fra 2006 til 2010.

Hans formandsperiode var kendetegnet af konsensusløsninger, hvor han forsøgte at skabe en golfklub, ”medlemmernes klub”, hvor alle medlemmer skulle have lige og gode muligheder for at dyrke golfspillet og det sociale samvær. Dette var ikke altid let, og i 2010 valgte han at forlade formandsposten for at lade andre og friske kræfter komme til.

I dag er han 73 år og nyder, som menigt medlem, stadig golfspillets lyksaligheder om end kræfterne ikke er, hvad de har været.

Odsherred Golfklub har netop afholdt ordinær generalforsamling, og den herefter dannede bestyrelse har enstemmigt og med alle 7 stemmer valgt at udnævne Ejler Christiansen til æresmedlem som tak for den lange periode, hvor han har ydet frivilligt arbejde til gavn for Odsherred Golfklub.

Print Friendly, PDF & Email