Generalforsamlingen 18. april 2015

Odsherred Golfklubs årlige generalforsamling blev afholdt i lørdags, den 18.april. Det blev en vellykket generalforsamling med stor spørgelyst, specielt til den visionsplan for årene frem til 2020, som bestyrelsen præsenterede.

Vision 2020 og Fokuspunkter for 2015 vil snarest blive lagt på hjemmesiden. Alle forslag fra bestyrelsen blev godkendt, hvilket bl.a. indebærer, at bestyrelsen fortsætter uændret med undtagelse af en enkelt udskiftning: Suppleant Kim Kaas ønskede ikke genvalg, så ny på posten er Flemming Christiansen som foreslået. Alle poster i bestyrelsen er ligeledes uændrede, hvilket fremgår af referatet fra bestyrelsens konstituerende møde efter generalforsamlingen.

Så snart referatet er udarbejdet og godkendt af dirigenten, vil det blive lagt på hjemmesiden.

Med venlig hilsen,

Ingelise Badsted
formand

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email