Generalforsamlingen 2016

Lørdag den 16. april 2016 afholdt vi klubbens årlige generalforsamling.
Generalforsamlingen forløb stille og roligt, og hovedbudskabet for 2015 var, at økonomien var i orden, medlemmer og gæster var tilfredse, og at Fokuspunkterne for 2015 viste forbedringer over hele linjen. Bestyrelsen forventer, at den positive udvikling fortsætter, dog er der eet punkt, der giver anledning til bekymring i fremtiden, og det er medlemsudviklingen. I 2015 havde vi en stigning i medlemstallet på 31 medlemmer, men pr. 31.3.16 ligger vi 17  medlemmer under sidste år. Hvervning af nye medlemmer er hovedopgaven i 2016 og de kommende år. Som Dansk Golf union udtrykte det ved et besøg i februar: “Der er så godt styr på golfklubben i forhold til fastholdelse, loyalitet og de enkelte serviceområder, at fokus bør rettes mod rekruttering af nye medlemmer. Odsherred Golfklub ligge på så højt et niveau på alle områder af klubbens drift, at der bør sættes yderligere fokus på rekrutteringsopgaven. Med andre ord: ”der er ingen huller i spanden hvor medlemmerne smutter ud, hvorfor det er tid til at hælde nyt vand i spanden”. Der kræver dog et særligt fokus at vende blikket/strategien mod rekruttering. Selvfølgelig skal det høje niveau af klubbens drift opretholdes. Men med en så velsmurt maskine vil vores anbefaling være at bruge noget tid/ressourcer på yderligere initiativer i forhold til rekruttering af nye medlemmer.”
Vi har brug for, at alle medlemmer tager ansvar for at deltage i arbejdet med at hverve nye medlemmer. Brug jeres egen begejstring for golf til at smitte andre!
Det fulde referat fra generalforsamlingen bliver lagt på hjemmesiden, så snart det er endeligt godkendt.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret, dvs. jeg fortsætter som formand, Kim Alkestrup fortsætter som næstformand, Svend Stenhøj fortsætter som kasserer, Steen Storland som sportsansvarlig og Børge Exaudi som honorær sekretær.
Jeg ønsker alle en rigtig god golfsæson – og klubben mange nye medlemmer!
Hjertelig golfhilsen,
Ingelise Badsted

Print Friendly, PDF & Email