Nyt fra DGU vedr. EDS runder i udlandet

Information om EGA Handicap Systemet fra DGU´s Handicap og Course Rating Komite

Ekstra Dags Scorer i udlandet.

Det er nu et år siden at det nye EGA Handicap System blev taget i brug, og DGU’s Handicap- og Course Rating Komite har nu evalueret på forløbet og kan konstatere, at efterhånden som medlemmer og klubberne har vænnet sig til systemet, så fungerer det ganske udmærket. Dog er der et stort ønske om, at man kan spille Ekstra Dags Scorer (EDS) i udlandet. Derfor er det nu besluttet, at Ekstra Dags Scorer fra udenlandske baner pr. d.d. godkendes til handicapregulering.Det er dog et krav, at banen enten skal have en course rating og slope eller en SSS, og oplysninger om disse skal sammen med scorekortet indleveres til hjemmeklubben for registrering. Ligesom der skal være handicap-nøgle på hullerne.

Beregning af spillehandicap på en bane med SSS foretages således:

Handicap +(SSS-par)=spillehandicap.

På en ratet banen udenfor Europa anvendes handicappet som handicap-indeks til opslag på konverteringstabellerne, hvorved spillehandicap aflæses.

Man må stadig spille 2 EDS-runder pr. kalenderuge.

Årsrevision 2013.

Indleveret 3 eller færre scorekort

Har man indleveret 3 eller færre scorekort i 2013, mister man sin EGA Handicap-status og får Handicap-status og ens Handicap-status er i 2014 låst indtil man har indleveret 3 tællende runder.

Indleveret 4-7 scorekort

Systemet vil ved årsrevisionen hente det nødvendige antal scorekort fra 2012, så antallet når op på 8 scorekort for beregningen i 2013. Herefter vil systemet foretage en beregning af, om spillerens handicap skal reguleres yderligere.Er der ingen eller ikke nok scorekort i 2012 til, at antallet når op på 8 scorekort, bibeholder man sit sluthandicap 2013 som EGA Handicap i 2014.

Indleveret 8 eller flere scorekort

Har man indleveret 8 eller flere scorekort i 2013 fortsætter man i 2014 med EGA Handicap-status, og systemet vil ud fra de indleverede scorekort foretage en beregning af, om EGA Handicappet skal reguleres yderligere.

 

Print Friendly, PDF & Email