Orientering fra greenkeeper.

Nu varer det ikke længe, før sæsonen kommer igang. Greenkeeperne har fået afviklet ferie og afspadsering, og starter sæsonen op med samme mandskab, som sluttede sidste sæson.

Mandskabet 2013:

Finn Thuesen                     greenkeeper

Jørgen Larsen                    mekaniker

Christian Sønderskov         greenkeeper

Mikkel Anthoni                   startet i lære fra 1/1-13

Poul Nielsen                       ansat i flexjob.

Vi har de sidste mange år haft yderligere 2 flexjobbere som sommerhjælp. Men fra i år er der kommet nye regler på det område, så det er tvivlsomt om budgettet tillader det i år.

Maskinparken er blevet er blevet klargjort til sæsonen, og skulle være på toppen til den nye sæson. Men der er ingen tvivl om , at nogle af maskinerne, trænger til udskiftning indenfor de næste par sæsoner.

Vi har foretaget en del udtynding i vores skove i løbet af vinteren. Det er på områder, hvor vi gerne vil give græsset bedre betingelser for vækst, ved at åbne op for lys og luft. 2. dametee er blevet udvidet, og der er blevet lagt ny turf. 12 herretee har ligeledes fået ny turf.

På kortbanen vil vi, hvis vejret og tiden tillader det, anlægge en ny bunker bag ved 9. green.

Til driving-range er der indkøbt 10 nye udslagsmåtter.

Den helt store udfordring for danske golfklubber de næste mange år, bliver den nye pesticid-lov, som træder i kraft d. 1/1-2013. Jeg ser det ikke som et problem, nærmere en udfordring, da vi alle er interesserede i at passe på vores natur og drikkevand. Men der er ingen tvivl om, at man skal indstille sig på mere ukrudt på fairway og vinterskader på vores green.

Udfordringen er især vores gamle greens, som ikke er opbygget, som green på nyere baner.

Når man i dagspressen læser om klubber, der er taget med ulovlige midler, er  det selvfølgeig ikke i orden. Men da der hele tiden kommer nye forbud, kan der være gode forklaringer på, hvorfor nogle klubber ligger inde med midler, der kort forinden er blevet forbudt.

Hvis vi ikke fremover kan få skabt økonomi til at udvide vores banebudget, kommer vi ikke udenom, at der bliver brug for frivillig arbejdskraft til bane-anlægget. Det er en udvikling der i dag ses i mange klubber og er en nødvendighed for at få økonomien til at hænge sammen.

Hvis der blandt vore mange medlemmer, er nogle,  der frivilligt, vil give en hjælpende hånd, har vi et par områder, hvor vi godt kunne bruge noget hjælp.

1. Pasning af områder af områder omkring klubhus og p-plads.

2. Opsamling af bolde på driving range.

3. Tilsyn og vedligehold af vores golfbiler.

Der er selvfølgelig mange andre opgaver som skal udføres, og det vil give greenkeeperne tid til at arbejde mere intensivt, med især de gamle green.

Angående golfbiler har vi fået stjålet 2 stk., så hvis vi fremover skal kunne tilbyde medlemmer og gæster, mulighed for at leje en golfbil, kræver det, at vi bygger et mere sikkert sted, at opbevare dem. Da vi greenkeepere bruger forholdsvis meget tid på golfbilerne, kunne det være dejligt, hvis der var nogle frivillige, der vil påtage sig det daglige tilsyn og vedligehold af bilerne.

Vi håber alle får en god sæson på banen og i klubben.

Har man spørgsmål eller gode forslag angående banen,( dårlige forslag er også velkomne), er man altid velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

På greenkeepernes vegne

Finn Thuesen

Print Friendly, PDF & Email