Udvalg og kontaktpersoner

Odsherrred Golfklub har mange udvalg, hvor mange frivillige medlemmer gør en ekstraordinær indsats for , at vi altid kan tilbyde de mest optimale forhold for vores medlemmer og gæster.   Alt udvalgs og bestyrelsesarbejde i Odsherred Golfklub varetages af frivillige kræfter uden nogen form for vederlag.I nedenstående finder du en kort oversigt over de mange udvalg, deres ansvarsområder og kontaktinformationer til medlemmerne i de enkelte udvalg. Klik her for kontaktliste

Baneudvalg
Udvalget har det overordnede ansvar for at Odsherred Golfklub altid har en bane af høj standard. De er politisk ansvarlige for banernes udformning, drift, maskinpark og materialgård. Udvalget arbejder tæt sammen med greenkeeperstaben.  Udvalget arrangerer mindst en årlig banevandring.

Klubhusudvalg
Udvalget er politisk ansvarlig for klubhusets, starterhuses samt udslagsskures indretning og vedligeholdelse, forplads og parkeringsareal. Udvalget udarbejder forslag til vedligeholdelsesplan, husets tilpasning og indretning til ændrede strukturer.

Sportsudvalg
Sportsudvalget er ansvarlig for afvikling af de DGU turneringer, som klubben i enkelte år skal lægge bane til, samt Danmarksturneringen.  Afvikling af Klubmesterskaberne samt Solvognspokalen hører ligeledes under udvalget.
Under sportsudvalget hører underudvalg for:

Eliteudvalg: Udvalget varetager Elitespillernes interesser mht turneringer, træning(i samarbejde med klubbens Pro), diverse sociale arrangementer samt sikrer at Odsherred Golfklub altid stiller med stærkest mulige hold. Herudover er Eliteafdelingen ansvarlig får min 1 årlig turneringen med klubbens begyndere/kaniner samt for ”Den grønne Jakke”.

Juniorudvalg: Udvalget varetager begyndere såvel som øvede juniorers interesser mht. turneringer, træning (i samarbejde med klubbens Pro) og diverse sociale arrangementer.

Turneringsudvalg
Udvalget har det overordnede ansvar for klubbens egne turneringer.

Handicapudvalg
Ansvarlig for overholdelse af ”EGA Handicap System” samt regulering af medlemmernes handicap i henhold til DGU´s retningslinier.
Udvalget skal endvidere sikre at banen rates.

Amatør og ordensudvalget

Uafhængigt og uvildigt organ, der behandler alle diciplinærsager m.m. hvor afgørelser påhviler golfklubben. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer må ikke deltage i udvalgets arbejde. Udvalget er at sammenligne med en domstol og dets afgørelser kan efterprøves som anført i klubbens ordensregler. Under udvalget hører også klubbens regelkomite.

Baneservice
Udvalgets har ansvaret for at spillet genemføres i et glidende flow, at pakke fire-bolde på travle dage, sikre at greenfee er korrekt betalt samt assistere gæster ved deres besøg på banen.

Receptionsservice
Udvalget har ansvar for at assistere i receptionen ved gæsters tidsbestilling og bekræftelse, udlejning af golfbiler, golfudstyr m.m.

Bestyrelsen
Bestyrelsen skal blandt andet i tæt samarbejde med udvalg, interessenter, samarbejdspartnere og ansatte sikre at klubben såvel i økonomi som i service er i god balance og kan tilbyde de optimale forhold for medlemmer og gæster.

Ansatte og interessenter
Sekretariatet udfører administrative opgaver, herunder bl.a daglig økonomi, administrativ assistance i forbindelse med klubarrangementer og administrativ medlemskontakt til klubbens medlemmer samt introduktion af nye medlemmer.

Greenkeeperstaben er under ledelse af chefgreenkeeperen og skal sikre at banen altid er i højest mulig standard.

Klubbens PRO er pr. kontrakt forpligtet til at gennemføre fællestræning for alle medlemmer uanset niveau samt at assistere klubbens Sportsansvarlige.

Klubbens café er pr. kontrakt forpligtet til at drive en café i Odsherred Golfklubs klublokaler med en åbningstid, der tilgodeser flest mulige golfspillere og har et eftertragtet udvalg.

Print Friendly, PDF & Email