11/4-. Nyt om Corona smitte situationen

Den 14.april 2020

Kære medlemmer,

Vi fortsætter den gradvise, forsigtige åbning af vores anlæg. I første omgang tillader vi 4-bolde og greenfee gæster, dog fortsat med mange restriktioner. Det kan også komme på tale at åbne træningsarealet, men det kræver en del forholdsregler, så det vender vi tilbage til. Alt spil foregår stadig i privat regi. Turneringer og organiseret samspil er stadig ikke muligt.

4-bolde
Fra i morgen onsdag den 15. april bliver 4-bolde tilladt. De kan bookes på Golfbox fra i morgen. Alle hidtil gældende restriktioner omkring at holde afstand skal stadig overholdes. Der skal fortsat spilles med en fra husstanden eller med 1-2 faste makkere.

Tidsbestilling
Der er fortsat tvungen tidsbestilling på begge baner. Det er ikke tilladt for fremmede spillere – medlemmer eller greenfee spillere – at booke sig ind på en allerede oprettet tid. Dette bør overholdes for at sikre, at der kun spilles med få, faste makkere.

Greenfee spillere
Greenfee spillere tillades ligeledes fra onsdag den 15. april. Vi har fastlagt en enhedspris på kr. 240 på 18-hulsbanen og kr. 120 på 9-hulsbanen. Også for greenfee spillere er der tvungen tidsbestilling, og de må ikke skrive sig på en allerede oprettet tid. Greenfee skal betales samtidig med tidsbestilling.

Handicapregulering
Der vil ikke være mulighed for handicapregulering på nuværende tidspunkt og foreløbig frem til den 10. maj. Forholdene på banen vil være for langt fra normal tilstand til, at det giver mening.

Banen
Banen vil forsat blive plejet, men ingen må forvente en perfekt bane. Vi har forsat personale hjemsendt, og banerne vil derfor blive plejet efter et nødvendighedsprincip. Hulkopperne vil igen blive sænket, til gengæld vil kopperne blive fyldt med sand, så en bold kun daler lidt ned i hullet, og dermed er nem at tage op uden at røre flagstangen.

Toiletter
Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at åbne ét toilet i klubhuset og ét toilet på banen, men foreløbig er alle toiletter lukkede. Der er store krav til rengøring af toiletter i den nuværende situation, så det må først vurderes, hvordan vi hensigtsmæssigt opfylder disse.

Klubhus og Café Solvogn
Klubhus og café vil fortsat være lukket. Sekretariatet er fortsat åbent for telefoniske henvendelser alle hverdage undtagen onsdag mellem kl 9 og 13.

Vi er alle forsat underlagt en lang række restriktioner, dels de generelle, dels de specifikke for golf, men vi kan være glade for, at vi overhovedet kan dyrke vores sport. Tusindvis af sportsudøvere er frataget denne mulighed i øjeblikket, så vi er heldige.

DGU har udformet nye retningslinjer for spil på banen. Alle bedes læse disse retningslinjer grundigt igennem og overholde dem. De kan findes på https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-brug-af-faciliteter-i-perioden-til-den-10-maj.
Klubbens hjemmeside og Facebook medlemsforum vil løbende blive opdateret med udviklingen omkring toiletter og træningsanlæg.

Vi ønsker alle god fornøjelse med golfspillet. Husk altid at vise hensyn.

Med venlig hilsen,

pbv  Ingelise Badsted
Formand for Odsherred Golfklub

Print Friendly, PDF & Email