21/4 Nyt om Coronasmittesituationen

Kære medlemmer

Så er der igen nyt om golfspil i en coronatid.

Spillemakkere

Det er ikke længere nødvendigt kun at spille med én fra sin husstand eller med 1-2 faste makkere. Dette betyder også, at det igen er muligt at skrive sig på en allerede oprettet tid i Golfbox.  Vi skal fortsat overholde retningslinjerne om at holde minimum to meters afstand til andre spillere og undgå fysisk kontakt med andre spilleres udstyr, bolde og scorekort.

Handicapregulering

Det er igen muligt at blive handicapreguleret, men kun med elektronisk indberetning. Man kan bruge Golfbox app’en eller indrapportere via Golfbox. Det er ikke muligt at aflevere scorekort i sekretariatet, ligesom man heller ikke bør bede om underskrift på et scorekort fra en markør.

Lukke igennem

Golfspillet fungerer bedst, når der er et godt flow på banen. Såfremt der udvises forsigtighed, og alle regler om afstand overholdes, kan man lukke en bagfra kommende, hurtigere bold igennem ud fra de sædvanlige regler om at lukke igennem. DGU er lidt mere restriktiv i deres anbefaling, men vi tror godt, at I kan håndtere dette.

Biler

Det bliver muligt for indehavere af årskort til biler at benytte bil på banen. Disse medlemmer vil få direkte besked fra sekretariatet om, hvordan de skal forholde sig. Det er fortsat ikke muligt for andre at leje bil.

DGU har i seneste information, som offentligøres i dag, meddelt at det også vil være muligt at genoptage organiseret samspil. Det er dog kun selve spillet, der åbnes mulighed for. Alle andre aktiviteter i forbindelse med organiseret samspil f.eks. præmieoverrækkelser er stadig ikke tilladt, og alle regler, som gælder for privat spil er også gældende for organiseret golf.  De enkelte ansvarlige for organiseret golfspil vil tage stilling til, om de ønsker at genoptage samspillet og informere deres medlemmer eller relevante personer om dette.

Jeg tror, vi alle er glade for, at vi har vores golfsport i disse tider. Men vi skal alle fortsat være forsigtige og tage hensyn. Klubben har ansvar for at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer, det er herefter spillernes ansvar at overholde dem. Læs de udførlige retningslinjer fra DGU her: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-brug-af-faciliteter-i-perioden-til-den-10-maj-opdateret-22-april

Forsat god fornøjelse med spillet i det dejlige vejr.

Med venlig hilsen,

pbv Ingelise Badsted

Formand for Odsherred Golfklub

Print Friendly, PDF & Email