Baneorientering 22. marts 2019

Angående arbejdet omkring renovering af vores vandhuller, er det stadig for fugtigt til at vi kan komme videre. Med den nuværende vejrudsigt, håber vi at kunne reetablere områderne omkring vandhullerne i uge 13.

Bemærk, at områderne på hul 6, 11 og 12 incl vandhuller er G.U.R. Det bliver ikke markeret.

I uge 13 vil fairways og teesteder blive klippet og de sidste teesteder vil blive åbnet for spil.

Puttinggreen vil ligeledes blive åbnet. Boldvaskere og bænke vil blive sat ud og drikkevandshanerne vil blive åbnet.

Vi har bl.a. brugt uge 12 på at etablere stier ved 16. og 18. tee. Der mangler dog et lille stykke ved 18. tee endnu.

Med venlig hilsen
Greenkeeperne

Print Friendly, PDF & Email