Baneorientering 29. marts 2019

Fra fredag den 29/3, vil der blive åbnet for golfbilerne. Der vil være 5 biler til rådighed, og fra næste uge vil alle bilerne være klar. Puttinggreen og alle teesteder er ligeledes klar til spil, så nu kan der atter spilles tællende runder. Der spilles med oplæg på fairway, foreløbig indtil 30/4.

I uge 14 håber vi, at vi kan komme videre med vores vandhul på hul 12. Der skal køres et sandlag i, og så er den klar til membran. Det sidste vand i søen på hul 6, vil vi pumpe væk, så den også kan blive klargjort til membran. De røde markeringer er igen etableret på hul 12. Der er markeret dropzoner hul 10. Søen på 6. er markeret med blå pæle.

I næste uge vil vi starte med at efterså på fairway og forgreens, det kan give lidt gener. Vandingsanlægget vil blive startet op, så vi kan vande den nye tørv, der er blevet lagt på vores shortgamebane.

Venlig Hilsen

Greenkeeperne

Print Friendly, PDF & Email