Baneorientering december 2019

Banepersonalet er snart klar, til at tage på jule og afspadserings ferie. Det betyder at der frem til den 13. januar kun vil være opsyn med banen. Vi har på baggrund af det milde vintervejr, spillet til sommergreens indtil nu. Det fortsætter vi med, men som altid, er greens lukket ved frost og sne. Hold øje med skiltet ved 1.tee, men spil altid til vintergreen, hvis du er i tvivl om vejret. (skiltningen kan være lidt forsinket i juleferien!)

Greenkeeperne: har brugt meget af tiden af tiden op til jul, på at klargøre maskinerne til næste sæson. Værkstedet har ligeledes fået en gennemgribende oprydning, og en gang maling.

Green: På banen er der foretaget jordbundsanalyser fra vores greens. Ud fra disse resultater, vil der i januar blive udarbejdet en plejeplan for vores greens. Nærmere information om dette, vil blive oplyst i en baneorientering sidst i januar.

Hul 1-9 lukkes fra 13. januar: Når vi starter op igen efter nytår, vil vi derfor være klar til, at starte på banearbejdet. Vi har planlagt, at arbejde på hul 1-3-4-8. Det betyder, at hul 1-9, vil være lukket for spil fra d. 13/1.

Arbejdet vil være følgende:

Hul 1: Bevoksningen omkring teestederne vil blive fældet/udtyndet. Langs fairway på begge sider, vil de træer der er kommet for tæt på fairway, blive fældet/beskåret. ”Knolden” til venstre, ca.40 meter fra green planeres ud og gjort til et spilbart område.

Hul 3: Der vil ske en kraftig udtynding/beskæring af træer i begge sider, fra tee til green. Skrænten ned til ”slugten”, vil blive ryddet for bevoksning, så det vil blive nemmere at finde sin bold, og spille videre fra området. Skråningen til højre for green vil ligeledes blive gjort mere spilbar.

Hul 4: Vegetationen til venstre for teestederne, vil blive fældet/udtyndet, så man kan se hele fairway fra tee 56. Poplen og pilebevoksningen der står omkring 50 meter markeringen i højre side fældes.

Hul 8: Nogle fyrretræer til venstre for green fældes, da deres rødder går langt ind under green, samtidig med at de skygger for græsset på et stort område.

Andre opgaver: Af yderligere ting, skal alle stier på banen, efterfyldes med grus, og på hul 18, vil der blive etableret en ny sti venstre om greenbunker. Søen på 11. hul skal have monteret en membran, i lighed med søerne på 6. og 12. hul.

Vi håber på en mild og tør vinter, så vi kan arbejde på banerne. Pt. er det for blødt til at køre med maskiner på anlægget.

Frivillig hjælper?: Når vi går i gang med banerenoveringerne, vil der helt sikkert blive brug for frivillig arbejdskraft. Der vil blive indkaldt til arbejdsweekender via nyhedsbrev og facebook. Vi har også et ønske i baneudvalget, om et fast team af frivillige, der kunne hjælpe med forskellige opgaver i sæsonen. I må meget gerne melde ind til baneudvalg eller sekretariatet, hvis i kunne være interesseret.

Greenkeepere og baneudvalg vil hermed ønske alle medlemmerne en god jul og et godt nytår.

Print Friendly, PDF & Email