Baneorientering september

Efter en meget travl måned, med klubmesterskaber og i den kommende weekend DGU turnering for seniorer, er det tid til efterårsarbejdet på banen.
Greens som desværre er hårdt ramt af svampesygdommen kaldet dollarspot, vil blive priklet -eftersået-gødet og tromlet, i den kommende periode. Der vil blive etableret vintergreens, som der skal spilles til, når der arbejdes på green. Det vil være skiltet ved teestedet, på det pågældende hul. Teesteder vil ligeledes blive eftersået og topdresset. Som altid, er arbejdet meget afhængig af vejret.
Fairways er blevet behandlet med dybdeluftning og eftersåning.
I måtten på tee 56 på hul 1, har mange problemer med at få sat sin tee i den ønskede højde. Derfor vil vi etablere en nyudviklet teeholder, der skulle kunne løse dette problem. Giv meget gerne feedback, angående denne løsning.
Til hjælp for de spillere der anvender afstandsmålere, vil vi inden næste sæson, påmontere reflektorer på flagstængerne. Håber det vil være til stor hjælp.
På drivingrange vil der komme nye måtter, til erstatning for de mest slidte og efterfyldt med nye bolde i automaten.

Et stort ønske fra vores restauratør, er at få fældet den store poppel ved 10. tee. Derved vil man fra terrassen, kunne få en endnu mere fantastisk udsigt udover det smukke landskab. Da træet ikke har nogen spillemæssig betydning, vil det blive udført til vinter.

Venlig Hilsen
Greenkeeperne

Print Friendly, PDF & Email