Banestatus 31/8

Så er vejrsituationen ved at blive normaliseret, og vi har det sidste døgn fået et massivt regnvejr ind over banen. Det vil betyde, at græsset langsomt vil begynde at gro, i starten meget pletvis, afhængig af jordbundsforhold og
græsarter m.m. Det betyder også, at vi begynder at klippe med normale intervaller.
Vi har på nuværende tidspunkt eftersået en del steder, og vil fortsætte dette arbejde de næste uger. De hårdest ramte områder, vil blive afspærret med snor, hvis det skønnes nødvendig. Ligeledes vil der andre steder blive afmærket
med hvide streger, respektere venligst dette!
Vores vandingsanlæg har kørt i 16 uger uafbrudt, så det skal vi have gennemgået og foretage nogle justeringer, så det vander så effektivt som muligt.  Det er klart at sådan en tør sommer, sætter mange tanker igang, da meteologerne
forudsiger at vi fremover vil få mere ekstremt vejr. Nye løsninger angående pleje og mulighed for øget tilførsel af vand? Der er selvfølgelig meget økonomi forbundet med sådanne tiltag, men det vil vi arbejde videre med i baneudvalget.

Til sidst en lille bøn. Mange spillere anvender deres putter, når de samler bolden op af hulkoppen, og det er fint nok. Men der er desværre mange der beskadiger hulkanten, så vis lidt mere forsigthed når i samler bolden op. Det er lidt surt at opleve en nyskåret hulkant, blive ødelagt på denne måde.

Venlig hilsen
greenkeeperen

Print Friendly, PDF & Email