Banestatus august 2019

Lidt nyt angående banen, her hvor højsæsonen går ind den sidste periode.

Vi har haft endnu en sommer med megen sol og varme, mens nedbøren har været beskeden. I forhold til sidste sæson, har vi haft vand nok, til at holde greens-forgreens og tee grønne. Til gengæld lider vores fairway, voldsomt af vandmangel. Vi vil derfor, i håb om der kommer regn, arbejde intensivt på fairways i den kommende periode. Det betyder også, at vi spiller med oplæg fra torsdag den 8/8.

Vi er desværre også i år ramt af svampeangreb på nogle få greens, (indspilsgreen, 11 og 14 green). Denne svampesygdom kaldes ”dollarspot”, og er de seneste år, blevet et stort problem i de skandinaviske lande. Den trives bedst ved temperatur på ca. 25 grader, og der findes ingen godkendte midler der kan bekæmpe den. DGU kører derfor nogle forsøg på udvalgte baner, for at blive klogere på muligheden for bekæmpelse. Vi afventer spændt disse forsøg.

Angående søprojektet, mangler vi stadig den lille sø på 11.hul, men den skulle vi gerne have etableret inden vinter.

Shortgame banen er nu i spil, og vi vil til efteråret evaluere, om der skal laves nogle ændringer, med hensyn til skilte – markeringer -sikkerhed og placering af boldopsamler. Med hensyn til vores boldopsamler, må vi konstatere at traktoren, har haft mange nedbrud i år. Den er udtjent, og skal udskiftes inden næste sæson starter op.

Til slut vil jeg gerne sige tak for de mange hilsner og lykønskninger, i forbindelse med min 60-års fødselsdag i juli måned.

Mange hilsner

Finn Thuesen

Print Friendly, PDF & Email