Banestatus pr. 7. august 2018

Som alle kan konstatere, er banen voldsomt medtaget, af den over 3 mdr. lange tørke. Nu er der heldigvis udsigt til en mere normal dansk sommer, fra sidst i denne uge. Jeg håber ikke at denne sommer, vil være normalen fremover, for så har vi godt nok en udfordring i fremtiden.

Greens er stadig i fin stand, dog er tørkepletterne ved at etablere sig på nogle greens. Forgreens er imidlertid slemt medtaget. Årsagen er, at de ikke er anlagt med det rigtige vækstlag, så vi vil fremover lufte og topdresse disse områder mere intenst. Teestederne har fået meget lidt vand, da vi har prioriteret den vandmængde vi har tilladdelse til bruge, på vores greens. Teestederne vil sammen med greens, blive luftet -eftersået og topdresset.

Områder omkring vores bunker har det ikke for godt, da kanterne er meget porøse p.g.a. tørken. Vi henstiller kraftigt til, at man ikke går for tæt på bunkerkanten, da den let skrider ned. Vi vil efterså og ordne kanter på de mest medtagne områder. Angående fairways, må vi afvente at der kommer rigtigt meget regn, før vi kan begynde at behandle dem, med eftersåning m.m..

Vores nyanlæg omkring shortgame banen, har efterhånden stået stille længe. Vi må bare sige, at det projekt har været udsat for vejrets luner, først var det for vådt, og da vi endelig kunne komme videre blev der tørke. Vi har ikke haft vandresourcer nok til at anlægge de sidste områder. Nu skal vi have anlagt det sidste, så det er spilbart fra næste sæsonstart. (håber jeg!)

Alle disse opgaver vil vi starte op på, hurtigst muligt. Der vil være skiltet ved 1.tee og på hjemmeside, når de forskellige arbejder udføres. Banen vil være fuldt spilbar, dog kan der opstå lidt ventetid. Jeg håber i vil få luftet jeres paraply i den kommende tid, hvis i ellers kan finde den!

Venlig hilsen

Greenkeeperen

Print Friendly, PDF & Email