Forårshilsen fra greenkeeperne

“Forårshilsen” fra greenkeeperne

Hermed en opdatering fra greenkeeperne, om den forgangne og forhåbentlige nærtstående sæson.

For at starte med det alle snakker om, nemlig vejret, så har det været op ad bakke for greenkeeperne. Skiftevis frost og tø, sammen med en hel del nedbør, har haft stor indvirkning på vinterarbejdet.

Greens ser umiddelbart ud til, at være kommet godt igennem vinteren. Problemer med  fugle, der “hakker” i greens, i deres søgen efter føde, har vi som sædvanligt haft. I år er det specielt gået ud over green 5 og 10 på 18 hullers banen, samt 2. green på kortbanen. Så snart vejret tillader det, vil de pågældende greens blive eftersået og topdresset. Teestederne vil blive åbnet efterhånden som det er muligt. Vi spiller fra gl. rød og gul tee, indtil banen er helt åben, hvorefter vi gårover til de nye metertee. Fairway har ligeledes haft besøg af fuglene og vil blive eftersået, på de huller hvor problemet er størst.

Igennem vinteren, har vi fældet og beskåret en del steder på banen. Primært for at give lys og luft til græsset, og andre steder, for at fremme spilhastigheden på en golfrunde. Alle maskiner er blevet klargjort til sæsonen, og vi har fået leveret en ny fairwayklipper. Bænke-affaldsstativer og teestedsskilte er blevet rengjort og malet. I klubhuset har vi haft en del opgaver med maling og vedligehold. Shortgameprojektet kører planmæssigt forsinket, da vejret virkelig har drillet dette projekt. Vi håber vi kan få færdiggjort banen i april måned, så den kan åbne til sommer.

Drivinge range åbner, så snart det er muligt at køre med boldsamleren. Der er til sæsonen indkøbt 6000 nye bolde.

Geenkeeperne i møder på banen i den nye sæson, er uændret i forhold til sidste år. Så nu glæder vi os til frosten slipper, og vi kan komme igang med at åbne banen.

Print Friendly, PDF & Email