Julehilsen fra greenkeeperne

Julehilsen fra greenkeeperne

Året 2020 rinder snart ud, og vi kan se tilbage på et meget utraditionelt forløb, set fra en greenkeepers side. Vi nåede lige at få åbnet banen, hvorefter det hele blev lukket ned igen. Vi så frem til en længere nedlukning af sporten, og tog derfor de nødvendige foranstaltninger. Der blev sendt personale hjem, og skåret ned på udgifterne.

Nedlukningen blev jo som bekendt kortvarig, og efter et par måneder med gradvis åbning, og en masse forskellige restriktioner, kom der for alvor gang i spillet. På landsplan vurderer man, at der er blevet spillet 30% flere runder i sæsonen, i forhold til sidste år.

Det store pres vi har haft på vores baner, har givet store udfordringer for den daglige pleje af banen. Vi har prøvet så godt vi kan, at komme foran spillerne med klipning m.m., men der skal ikke gå meget skævt, før vi kommer bagefter. Men vi møder heldigvis stor forståelse fra medlemmer og gæster, når vi bliver nødt til at genere spillet.

Den milde vinter, og manglende mulighed for at rejse til sydligere beliggende golfbaner, betyder også megen vintergolf. Det er faktisk sådan, at en runde golf om vinteren, betyder væsentligt mere slid på banen, end en runde i sæsonen. Det er derfor vigtigt, at man tager meget hensyn til ens færden på banerne om vinteren. Har man mulighed for det, så benyt bærebag, og gå ikke tæt på greens med vognene. Hvis sliddet bliver for stort, kan der komme perioder med vintergreens, og enkelte huller vil blive helt lukket.

Af tiltag udover den daglige drift, har vi i efteråret fået renoveret vores vandboring. Det er en bekostelig affære, men var helt nødvendig, da ydelsen på den gamle var under 50% af normalen. Til driving-range er der indkøbt 20 nye måtter, af rigtig god kvalitet, og 6000 nye bolde. Ligeledes er der indkøbt en manuel boldsamler, skulle gerne blive leveret omkring nytår, som kan bruges til selvsamling af bolde om vinteren. Omkring klubhuset har vi klargjort til lys på p-pladsen og er p.t ved at gøre plads til 15 golfbiler, som bliver leveret midt i marts. Det kræver udvidelse af el-kapaciteten og noget mere overdækning.

På banen har vi renoveret stierne 13 og 18 hul, og på dette hul er bunker ved greens renoveret. På hul 9, er vi i gang med at omdanne den store bunker ved green, til en græsbunker. Efter nytår vil vi arbejde videre med baneudviklingsplanen, vi håber på en periode med frost, så vi kan arbejde med fældning og liftbeskæring. Et stort problem, som vi har meget fokus på, er rødder fra vores mange træer, som gennem årerne har arbejdet sig ind (og over!) spilområderne. De opsuger alt det vand, som græsset skal bruge og det er hårdt for vores maskiner. På 9-hulsbanen har vi fjernet store områder med beplantning, ved 1.tee og ved greens på 2 og 9 hul. Vi vil til foråret, hvis tiden tillader det, etablere nogle bivenlige områder (områder med vilde blomster). Præcis hvor og hvordan, vil blive meldt ud, når der er noget konkret.

I maskinhuset er vi langt med vinterservice på alle maskiner, og vi skal have malet alle vores bænke-affaldsspande m.m. Vi skal have planlagt den nye sæson, med hensyn til pleje. Miljøstyrelsen har pr 1/1 2021, indført nye belastningslofter for anvendelse af pesticider, det får betydning for især ukrudtsbekæmpelsen. Der indføres for eksempel totalt forbud mod anvendelse af ukrudtsmidler på greens. Det stiller nye krav til plejetiltag, som især kræver flere mandskabstimer. Men jeg ser det som en positiv udvikling, og målet må være, at vi på sigt kan få nye biologiske midler med god effekt.

Jeg vil gerne slutte med at takke de frivillige der hjælper på baneområdet. Boldsamlerne som gør en stor indsats, der er jo ikke blevet færre bolde, efter der blev indført frie bolde! En tak til Bitte Noldus, som har gjort en stor indsats, for at skaffe frivillige til beskæring og lign. Greenkeeperne vil hermed ønske alle, en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig Hilsen

Greenkeeperne.

Print Friendly, PDF & Email