Seneste nyt fra banen

En Jule- og nytårshilsen fra greenkeeperne.

Så er sæsonen 2017 ved at være afviklet, og det har ikke været det nemmeste år, set fra en greenkeepers side. Jeg kan ikke mindes, at vi har haft problemer med vand på banen, men det har vi haft i år. Jorden er nu så mættet af nedbør, at bare nogle få millimeter regn gør banen sårbar. Vi har dog været i stand til at holde banen åben i hele sæsonen, i modsætning til ca. 50% af banerne i Danmark, der har været lukket i kortere eller længere perioder.

Vi har stadig nogle projekter, der skal færdiggøres, inden vi går på ferie og afspadsering. Hvis vejret tillader, skal vi have etableret bøgehæk og rhododendronbede ved klubhus og 9-hulsbane. Projekterne er en del af de donerede gaver i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum. Ligeledes har vi nogle rum i klubhuset vi skal have malet.

Arbejdet med Shortgame bane, har vi været nødt til at indstille pga. vejret. Status på projektet er følgende: Den store green ved driving range er anlagt, og ser ud til at være i god vækst. Problemet er greenen, der skal anvendes til lange indspil, der er området nu så fugtigt, at vi ikke kan arbejde der. Vi håber at vi efter nytår kan få færdiggjort projektet, der også omfatter anlæg af teested-bunker og sikkerhedshegn, så anlægget kan tages i brug inden højsæsonen.

Planen for vinterarbejde på banen og klubhus er følgende: Samtlige bunkers skal have stukket kanter af og efterfyldes med sand. Vi skal have ryddet godt op i beplantningen, ved udvalgte greens og teesteder, så der kan blive bedre vækstbetingelser for græsset (luft og lys). Søen på hul 6, som er det eneste sted i Danmark, der mangler vand (!), er der nogle planer i gang omkring, så vi igen kan få en pæn sø. Vi skal have etableret et hegn ved 1. green på 9-hulsbanen, så boldene ikke flyver ind til vore naboer. I maskinhuset er vi i gang med klargøring af samtlige maskiner, så de er klar til næste sæson. Vi vil investere i en ny fairwayklipper, til udskiftning af vores 13 år gamle maskine. En opdatering af vores maskinpark, er stadig en vigtig opgave, som vores bestyrelse er meget opmærksom på.

Som medlemmerne har kunnet læse i nyhedsbreve, vil der fra 1. april 2018, være 4 forskellige banelængder at vælge imellem på 18-hulsbanen. Den store forskel fra nuværende tee, er et nyt fremskudt tee. En bane, der måler 3.627 meter, men stadigvæk har mange udfordringer. Teestederne vil blive plejet som de nuværende, med eftersåning og gødning m.m. Alle gule og røde teemarkinger, også på 9-hulsbanen, vil blive udskiftet med skilte med et nummer på.

Omkring klubhuset skal stolperne ved opkørsel udskiftes, og rækværk på øverste terrasse skal renoveres.

Omkring vintergolf kan jeg allerede nu konstatere, at nedslagsmærker, der ikke bliver rettet op, er et stort problem. Onsdag den 6. december var der på 4. green ikke mindre end 14 STORE nedslagsmærker på den forreste del af green. Sådan et uoprettet nedslagsmærke er guf for etablering af ukrudt og svampesporer. Jeg håber, at alle vil være med til, at få rettet op på dette. Rigtig færdsel på golfbanen om vinteren er vigtig, da græsset er meget sårbart på denne årstid. I stedet for at opsætte snore overalt, vil vi udvalgte steder prøve at styre færdslen med hvide streger og pile. Jeg håber, medlemmerne vil rette sig efter markeringerne, da den daglige pasning af banen er nemmere, når der ikke er snore.

Men nu er det tid til ferie og afspadsering på greenkeepergården. Det vil betyde, at der fra og med den 15. december og frem til den 8. januar 2018 kun vil være opsyn med banen. Huller og markeringer vil dog blive flyttet efter behov. Skiltningen ved 1. tee angående sommer/vintergreen, kan risikere ikke at være helt opdateret, men der er vel ingen der spiller til sommergreens i tilfælde af frostvejr!

Vi vil gerne sige tak til de frivillige, der har samlet træningsbolde, det er en stor hjælp for os i det daglige arbejde. Vi er meget glade for den hjælp, og er der andre medlemmer, der har lyst til at hjælpe til på baneområdet, vil det være dejligt.

Vi vil gerne fra greenkeeperne sige tak for sæsonen 2017, og ønske alle medlemmerne en glædelig jul og et godt nytår. Samtidig vil vi gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde igennem hele sæsonen.

Seneste nyt fra Greenkeeper, 10. november 2017:

OBS: Da der er etableret vintertee, og banen dermed ikke opfylder længdekravene, kan der ikke reguleres handicap.

Begge baner dybdeluftes mandag den 13/11. Tag venligst hensyn og gå ikke i vejen for banearbejdet.
Samtidig påbegyndes arbejdet med afmærkning af de fremskudte teesteder. Pælene må ikke flyttes.
Putting greens er lukket for sæsonen. Indspilsgreen er åbent lidt endnu.
I løbet af uge 46 flyttes teestederne til vinterteesteder.

 

Print Friendly, PDF & Email