Nyt fra banen – vinterændringer

Orientering om vintergolf.

Vinteren nærmer sig, med de deraf følgende ændringer på banen.
Green: Vi spiller til greens, når greenkeeperen vurderer det er muligt.
Ved frost, sne og meget fugtigt vejr, vil greens være lukket, og der spilles til vintergreen. Ved rimfrost vil greens være lukket, til rimfrosten er væk.
Bemærk, at så længe der stadig er vækst i græsset, vil hele banen være lukket ved rimfrost. Der vil være skilt ved 1.tee, hvis det er aktuelt.
Spil altid til vintergreen, hvis du er usikker på om der er frost.
Dagens pin-placering ophører, og hullet vil blive placeret, hvor det skåner mest.
Teestederne er ligeledes meget sårbare på denne årtid, og vil blive lukket når greenkeeperen vurderer, at slidet bliver for stort. Der vil blive etableret vintertee.
Fairway: Fra og med d. 20/10 spiller vi med oplæg (se note nedenfor) på fairway. Hvis greenkeeperen vurderer, at sliddet på fairway bliver for stort, skal der spilles fra fairwaymåtte/divot. Disse kan købes i sekretariatet for 25,- kr.
Vi opfordrer alle, der har mulighed for det, at anvende bærebag.
Kørsel med golfbiler vil være muligt, så længe vejret tillader det.
Træningsbanen vil være åben, indtil det ikke er muligt at opsamle bolde. Boldautomaten vil derefter være lukket, men der vil være mulighed, for selvsamling af bolde.
Husk at rette nedslagsmærker op. Der har været rigtig mange uoprettede mærker, i den sidste måneds tid.

Med venlig hilsen
Greenkeeperen

Oplæg: En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for et scorekort fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green. En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder. Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag

 

Print Friendly, PDF & Email