Nyt fra banen – vedr. det usædvanlige vejr

Banestatus fra chefgreenkeeper.

Jeg vil hermed gerne give en orientering, angående den ekstreme tørke
og konsekvenserne for baneanlægget.
Vi er nu på vej ind i den 11 uge, med tørke- sol og varme. Udsigten for den
kommende måned,ser desværre ud til at byde på samme vejrtype. Vores
mulighed for at kunstvande, bliver mindre for hver dag der går, da tilførelsen
fra vores boring, er stærkt nedadgående. Så i lighed med en del andre klubber,
bliver vi nødt til at prioritere hvor vi vander. P.t. kører vi med lidt automatvanding,
mens vi håndvander de mest udsatte områder om natten og tidlig morgen.
Jeg vil fra mandag d.9/7, drosle kraftig ned på vanding af kortbane og teesteder
på begge baner. Det kan blive nødvendig, ligeledes at halvere vanding af greens
på 18 hullers banen. Den nysåede shortgame green, har jeg ikke vand til. Den
vil blive eftersået, når vejret normaliseres.

Angående fairways indføres mulighed for lejeforbedring,

Buggykørsel på fairways, giver på grund af tørken, et stort slid på det visne
græs. Der  henstilles til brugere af buggies, at de kører i roughen, hvor det
er muligt.

Der skal ligeledes gives en kraftig henstilling til rygere, om at udvise stor forsigtighed
ved rygning.

 

Print Friendly, PDF & Email