Nyt fra greenkeeperne

Baneorientering forår 2019

Åbning af 18-huls banen

Så nærmer vi os den nye sæson, og foråret ser ud til at være på vej. 18 hullers banen og åbner for spil på alle huller fredag d. 1.marts – samtidig åbnes indspilsgreen Vi forsøger at åbne greens 10,15 og 16 efterhånden som fuglenes aktiviteter er aftagende. Står flaget på green, er den åben. Skaderne efter fuglene, er i år noget mindre end sidste år.

9-huls banen

På 9-huls banen er det stort set kun 8. green, der har lidt skader. Vi har i år forsøgt med net som afspærring, men problemet er, at hvis vi spærrer en green helt af, fortsætter de bare på andre greens, heldigvis er fairways ikke blevet ramt i år.

Teesteder og Driving Range

Ordinære teesteder åbnes efterhånden, som det er forsvarligt. Vi arbejder på en løsning, så afmærkningen af tee 36 bliver mere synlig, nærmere herom, når vi har fundet den rigtige løsning. Driving Range åbner når det er muligt at samle bolde op, og vi kan få vand på boldvaskeren. Der er i år indkøbt 6000 nye bolde.

Baneorientering

Shortgame banen er stort set færdiganlagt. Orientering omkring åbning af de forskellige dele, vil blive udsendt omkring 1.maj. På banen er greenområdet omkring 5 hul renoveret, og bunkers til højre er omdannet til en græsbunker. Vi havde store problemer med sten i den bunker, og ved kraftige regnskyl, skyllede sandet ud af bunkeren, derfor er den blevet ændret.

Bag 11.tee 56, har vi ryddet underskoven, for at få lys og luft indtil teestedet. Det ”berømte” birketræ på 3 hul, har det desværre ikke så godt. Den store sidegren ud over fairway, har vi af sikkerhedsmæssige årsager, været nødt til at fjerne. Vi håber træet kan holde nogle år endnu.

Søerne

Det helt store projekt i foråret, bliver at renovere søerne på hul 6, 11 og 12. Vi har hos kommunen mødt stor forståelse, og de har givet tilladelse til, at vi etablerer en membran i bunden. Søen på hul 6, er et paragraf 3 område, og det bevirker, at der er mange betingelser for en renovering. Den maksimale vandstandshøjde bliver lidt lavere, og der kommer ingen bro over. Arbejdet starter mandag den 4. marts, og 6. hul vil når der arbejdes blive et kort par 3 hul. Teestedet flyttes til den lille å, til venstre for fairway.

Maskinparken

Maskinparken har fået vinterservice og skulle være klar til en ny sæson. Bænke og boldvaskere vil blive opsat, når vejret tillader det. Ved frost på banen, kan der i den kommende periode, være dage hvor banen er helt lukket. Det er på grund af det milde vejr vi har haft, så vil græsset tage stor skade, især ved rimfrost.

Greenkeeperne håber vi får en god lang sæson, med lidt mere nedbør end sidste år 😊

Venlig hilsen Greenkeeperne

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email