Nyt fra Regelkomiteen om Midlertidige lokaler regler

Her er lidt nyt fra Regelkomiteen.

  1. Der spilles forsat med oplæg på banen efter d. 1. maj.

I samråd med Baneudvalget og vores Greenkeepere, har vi valt at forsætte med spille med oplæg (Vinterregler). Banen mangler vand (hvem skulle tro det med al den vand vi fik i efteråret), og den har stadig ar efter al det arbejde som er gennemført i vinterperioden. Vi har ikke sat en slutdato, men forventer, at denne Lokalregel fastholdes Maj måned ud. Hvis der kommer ændringer, vil de blive udmeldt.

DGU er informeret, så man kan Handicap reguleres.

  1. Ny Lokalregel vedr. bunkers.  Gælder ikke fra 17/5 2020 

Da vi på grund af Coronavirus ikke har river i vores bunkers, har DGU givet lov til at der kan indføres en ”Corona Lokalregel”, som giver mulighed for et frit drop i en bunker, hvis en bold ligger i f.eks. et fodspor. Den ordrette lokalregel kan ses herunder. MEN vær opmærksom på, at man IKKE får frit drop, fordi man skal tage sin stance i et fodspor. Det er kun når bolden ligger dårligt. Der er også muligt at tage et drop på flaglinen UD af bunkeren. Dette giver dog 1 strafslag (mod normalt 2 strafsalg).

Og endelig skal I være opmærksom på, at denne Lokalregel kan med dags varsel annulleres igen. Hvis DGU melder ud, at tilladelse er trukket tilbage, så vil det ske med kort varsel. Så hold jer orienteret i starterhuset.

Regel er:

Midlertidig lokalregel – lempelse i urevne bunkere
“Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse efter Regel 16.1c.”

Lokalreglen kan KUN anvendes under de nuværende forhold, og kun indtil DGU tilbagekalder muligheden.

I kan læse mere på dette link:

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/covid-19-relateret-vejledning-og-anbefalinger-til-golf-og-handicapreglerne

 

  1. Regelaften.

I kalender har vi en Regelaften 28. maj. Vi håber at kunne gennemføre den, så I skal være velkommen til at deltage. Kurset er for alle. Både nye som ”gamle” medlemmer, som gerne vi friskes op. I kan tilmelde jer på GolfBox.

Har i spørgsmål til Regelkomiteen, er i meget velkommen til at kontakte os. Send en mail sekretariatet, og de vil sende den videre til os.

Hilsen

Regelkomiteen.

 

Print Friendly, PDF & Email