Nyt fra Regelkomitéen.  

                                                  

LIDT FRA ÆNDRINGER/AFKLARINGER TIL R&A: (se DGU´s hjemmeside med ændringer – link her:)

Regel 16.3 -Fæstnet bold:  For eksempel er lempelse uden straf ikke tilladt, hvis:

  • en bold er fæstnet ved bunden af en bunkerkant eller -væg ovenover bunkeren, punktet lige bag bolden er i bunkeren, og
  • der ikke inden for en køllelængde er nogen del af lempelsesområdet, der er i det generelle område.

 

Regel 10.2b(4) – Anden hjælp – fra caddie og makker:

De fleste golfinteresserede har de seneste uger set mange artikler og videoer om spillere, der har fået straf for at have caddien stående på linjen, mens de indtager deres stance.

R&A har nu ændret regel 10.2b(4) så den nu vitterlig skal hedde: (ret selv i jeres regelbog)

“Hvis spilleren indtager sin stance i strid med denne Regel, kan spilleren undgå straf ved at flytte sig.”  -gælder nu overalt på banen. (dette gør undtagelsen på green overflødig)

 

Betydning af “køllelængde”, når der spilles med partner:

I spilleformer med partner må enhver partners længste kølle anvendes til at definere teestedet eller størrelsen af lempelsesområdet.

Vi har fået nye lokalregler.

Nogle er faldet væk, da de nu er integreret i de nye regler, andre er helt nye. Vi anbefaler at I sætter jer grundigt ind i – især regel 3 og 4 – og ikke mindst, deltager i regelundervisningen, tilmeld jer i golfbox, hvor vi har tilføjet yderligere 2 søndagskurser, 7. april og 26 maj.

Vi håber med bl.a. disse tiltag, at vi kan spille lidt hurtigere ”ready golf”, som er hovedformålet med de nye regler.

NB! Den fulde ordlyd med forklarende billeder, kan findes under lokalregler på hjemmesiden.

Rigtig god fornøjelse

 Banemarkeringer.

Hvide markeringer                                                            Out of bounds

Røde markeringer                                                             Strafområde

Blå markeringer                                                                Areal under reparation

Pæle med grøn top/blå snor/plastikmærke  Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

 Ikke-flytbare forhindringer.

 Alle pæle på banerne og alle malede sten, som angiver afstande, samt træer med støttepæle, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

 Drop bold på fairway ved bold out of bounds eller mistet.

En bold, som er slået out of bounds eller mistet, må med 2 strafslag droppes 2 køllelængder inde på den nærmeste fairway på det hul, der spilles.

– Det fastslås, hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller hvor på banen, bolden er mistet. Det er det såkaldte “bold-referencepunkt”.

– Ud fra dette punkt må spilleren bevæge sig ind på fairway og droppe bolden maksimalt 2 køllelængder inde på fairwayen, dog ikke nærmere hullet end det fastslåede punkt.

Er bolden mistet/OB, før fairwayen begynder på hullet, kan områder, der er klippet i fairwayhøjde, bruges til at etablere “fairway-referencepunktet” og endeligt kan hullets tee- områder altid bruges som erstatning for en fairway.

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

  • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
  • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

 

Se yderligere forklaring til denne regel på figur 1 og 5 nedenfor og på klubbens hjemmeside.

  1. Provisorisk bold for en bold i et strafområde på Hul 17.

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 17, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:

Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted (se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 2) og den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d, stk. 3).

Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold. Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3, medmindre:

Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søge tid, kan spilleren vælge enten at:

  • Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet,i hvilket tilfælde den provisoriske boldikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold) tæller ikke, eller

– Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.

Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søge tid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

Straf for overtrædelse af Lokalregel:

Den generelle straf: Hulspil: Tab af hul.  Slagspil: 2 strafslag.

 

Med venlig hilsen
Regelkomitéen – februar 2019

Print Friendly, PDF & Email