Succes på GOLFENS DAG 28. april

 

 

Succes på GOLFENS DAG

Det var med stor spænding vi så frem til golfens dag søndag d. 28.april, hvor mange
Interesserede ville komme?  Vi kunne have sparet vores bekymringer, 60 gæster troppede op – det største antal vi nogensinde har haft.
Kl. 9,00 mødtes 13 friske hjælpere og gennemgik dagens program og løste forskellige praktiske opgaver, inden gæsterne mødte kl. 10. Her bød Gert Andersen de mange deltagere velkommen, og fortalte om golfens lyksaligheder, samt hvad der ventede dem de næste par timer. Deltagerne blev herefter inddelt i 9 grupper med hver sin hjælper fra begynderafdelingen, og gik til træningsanlægget hvor Preben Daa (proen) lavede en kort instruktion, bla. hvordan man holder på et jern, forskellige slag, opstilling og så videre.

Deltagerne blev opdelt i 3 grupper hvor de den næste time øvede sig med hjælp fra begynderhjælperne, på drivningrange, indspilsgreen og puttinggreen. Vi afsluttede med spil på 9-hulsbanen, og med start på alle hullerne, nåede de fleste at spille 2 huller.

Dagen blev afsluttet i restauranten med en sandwich og øl/vand. Diverse materialer var delt ud til orientering, og Gert afsluttede og takkede alle for en fantastisk dag, orienterede om prøvemedlemsskabet og opfordrede til at gæsterne, tegnede dette.

Efterfølgende kan vi konstatere at 19 tegnede et prøvemedlemsskab på selve dagen, men også at vi er sikre på der kommer flere til i løbet af den nærmeste tid. Vi kan bare konkludere, at det blev en fantastisk succesfuld dag, med god stemning, glade deltagere, hvor de fleste da også takkede for en dejlig dag.  Til slutskal der også lyde en stor tak til alle vores hjælpere i begynderafdelingen samt Preben Daa. Alle var med til at sikre en hel utrolig dejlig dag og oplevelse.

Gert Andersen (formand for begynderudvalget)

**Næste Golfens Dag er søndag den 7. juli kl. 10.00 – du er velkommen til at invitere dine venner, familie kollegaer eller andre, som har lyst til at prøve golf.

Print Friendly, PDF & Email