Åbent hus succes den 4. juli

 

ÅBENT HUS

Søndag d. 4. juli afholdte vi vores andet ÅBENT HUS-arrangement i år.

Kl. 09,30 mødte 21 forventningsfulde nye potentielle golfspillere op og blev budt velkommen af formanden for begynderudvalgt Gert Andersen, der kort fortalte om Odsherred Golfklub, og hvad der ventede dem de næste 3 timer.

Herefter overtog Pren Daa instruktionen på træningsanlægget, og man fik mulighed for øve sig dels på putting-green og på driving-range. Efter en god times undervisning/træning gik alle på 9-hulsbanen, hvor man blev delt op i 7 hold, hver med en hjælper fra begynderafdelingen. Det blev til godt 1½ times spil, så mange huller blev nået spillet.  Undervejs blev der budt på kaffe og vand. Der var faktisk mange ”talenter” imellem de fremmødte. Dagen sluttede på terrassen i Cafe Solvognen, hvor der blev budt på em sandwich og øl el. vand, og vi takkede for deres deltagelse. Mange tog brochure og jndmeldelsesblanketter med hjem til prøvemedlemsskab, så vi håber på mange benytter sig af den mulighed. Vi kan 7 dage efter allerede konstatere at 6 har meldt sig ind som prøvemedlem, og det er faktisk en pæn procentdel i forhold til tidligere åbent hus-arrangementer, og vi tror der kommer flere. Der var stor ros fra deltagerne over dagens forløb, også en stor tak til de frivillige hjælpere der var med til at gøre det til en rigtig fin dag.

Hilsen

Gert Andersen

Formand for begynderudvalget

Print Friendly, PDF & Email