Banenyt 21-10

 

Vinteren nærmer sig, og der vil i den nærmeste fremtid forekomme ændringer på banen.

Green: Vi spiller til greens, når greenkeeperen vurderer det er muligt. Ved frost, sne og meget fugtigt vejr, vil greens være lukket, og der spilles til vintergreen. Ved rimfrost vil greens være lukket, til rimfrosten er væk.
Bemærk, at så længe der stadig er vækst i græsset, vil hele banen være lukket ved rimfrost. Der vil være skilt ved 1.tee, hvis det er aktuelt. Spil altid til vintergreen, hvis du er usikker på om der er frost.

 

Dagens pin-placering er ophørt, og hullet vil blive placeret, hvor det skåner mest.

Teestederne er ligeledes meget sårbare på denne årstid, og vil blive lukket når greenkeeperen vurderer, at sliddet bliver for stort. Der vil blive etableret vinterteesteder, som typisk består af måtter.

Når vinterteestederne og vintergreen bliver taget i brug, vil banerne blive for korte til at lave ”tællende” runder og det betyder at der ikke må indberettes scores til GolfBox (tællende runder) – vi skal nok informere tydeligt når dette træder i kraft.

Fairway: Vi spiller allerede nu med oplæg i det generelle område klippet til fairwayhøjde eller lavere (se lokal vinterregel) Vi opfordrer alle, der har mulighed for det, at anvende bærebag.

Golfbiler må køre så længe vi finder det forsvarligt for banen.

Træningsbanen vil være åben, indtil det ikke er muligt at opsamle bolde. Boldautomaten vil derefter være lukket, men der vil være mulighed, for selvsamling af bolde.

Husk at rette nedslagsmærker op. Der har været rigtig mange uoprettede mærker, i den sidste måneds tid

Med venlig hilsen
Greenkeeperen

Print Friendly, PDF & Email