Banenyt 4/7

Der er en del skyllerender efter kraftigt regnvejr på stierne. De udbedres snarest muligt.

Der har desværre været et oliespild fra fairwayklipperen foran  15. green. Der vil gå et par dage før skadens omfang kan vurderes.

Print Friendly, PDF & Email